Sojusz Lewicy Demokratycznej

Janusz Bargieł

Lider listy do Sejmiku Województwa Małopolskiego w okręgu nr 2 obejmującym obszar powiatów: Krakowski Ziemski, Miechowski, Proszowicki, Wielicki.

Urodził się w 1958 roku w Olkuszu. Samorządowiec, społecznik. Ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę zawodową rozpoczął w 1973 roku w Olkuskiej Fabryce Naczyń Emaliowanych gdzie przeszedł wiele stopni kariery zawodowej. W latach 1990-1994 prowadził samodzielną działalność gospodarczą. Od 1994 roku pracownik administracji rządowej- zastępca kierownika Urzędu Rejonowego w Olkuszu. W 1998 roku został wybrany na starostę  powiatu Olkuskiego. Był współinicjatorem powstania Związku Powiatów Polskich, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego komisji współpracy zagranicznej tej organizacji. Członek związku ochotniczych straży pożarnych. Wybrano go na „Człowieka roku 1999” Gazety Krakowskiej. Należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W latach 2000-2005 pełnił funkcję wice przewodniczącego Małopolskiej Rady Wojewódzkiej tej partii w Krakowie. W latach 2001-2005 senator RP-przedstawiciel polski w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu.

W latach 2006-2007  wiceburmistrz Miasta i Gminy Wolbrom. Po wypadku i operacji inwalida. Będąc osobą niepełnosprawną podjął działania mające na celu poprawę życia, pracy oraz rehabilitacji tej grupy społecznej. Żona Jadwiga pracownik oświaty, dwóch dorosłych synów.

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z