Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Kongres Wsi Polskiej w Unii Europejskiej- 18 listopada 2017 roku

dodano 2017-11-20 09:31 w kategorii: Informacje

W sobotę 18 listopada 2017 roku w Sejmie odbył się Kongres Wsi Polskiej w Unii Europejskiej. Wśród delegatów Kongresu byli członkowie SLD z Małopolski i Krakowa.

Kilkuset delegatów na Kongres Wsi Polskiej w Unii Europejskiej wyraziło wolę corocznego zwoływania Kongresu, który byłby poprzedzony 16 wojewódzkimi spotkaniami oraz przygotowywaniem „Raportu o stanie wsi polskiej”. Coroczny raport opisywałby sytuację na polskiej wsi w danym roku, a także zawierałby konkretne propozycje zmian. Kolejny Kongres Wsi Polskiej ma się zebrać jesienią 2018 roku.

Rozpoczynamy drogę powrotu na polską wieś – zapowiedział podczas Kongresu Wsi Polskiej Włodzimierz Czarzasty. Mamy się czym pochwalić, dopłaty do rolnictwa, środki z Unii Europejskiej wprowadzał na polską wieś SLD z ministrem rolnictwa Wojciechem Olejniczakiem na czele – przypomniał lider Sojuszu. Coroczny „Raport o stanie wsi polskiej” to dobry instrument do zmiany wsi, tak aby ludziom tam żyło się lepiej. Pamiętajmy, iż coraz mniej osób mieszkających na wsi żyje z rolnictwa - podkreślił. Dziękuję Wam, że tak licznie się tu stawiliście i chcieliście rozmawiać o problemach wsi – dodał. 

 

Uchwała Kongresu Wsi Polskiej w Unii Europejskiej    

My, wszyscy zebrani na Kongresie Wsi Polskiej w Unii Europejskiej, w trosce o dobry, harmonijny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce i Unii Europejskiej, wyrażamy wolę zwołania kolejnego Kongresu jesienią 2018 r., poprzedzonego szesnastoma kongresami wojewódzkimi, oraz przygotowania „Raportu o stanie wsi polskiej”, który zostanie przedstawiony podczas tego wydarzenia. Uważamy bowiem, że rzetelna, oparta na ustaleniach ekspertów i obejmująca wszystkich zainteresowanych sprawami wsi debata jest niezbędnym warunkiem właściwego kształtowania polityki rolnej.   

Warszawa, 18.11.2017 r.

 

Galeria zdjęć dostępna: https://www.facebook.com/SLDMalopolskie/Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.