Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Posiedzenie Zarządu i Małopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD - 8 lipca 2017 roku

dodano 2017-07-10 11:57 w kategorii: Informacje

W sobotę 8 lipca 2017 roku obradował Zarząd i Małopolska Rada Wojewódzka SLD. Wśród poruszonych tematów było między innymi sprawozdanie z działalności Zarządu SLD w Małopolsce z ostatnich trzech miesięcy.

Poruszone zostały także sprawy dotyczące przygotowań SLD w Małopolsce do zbliżających się wyborów samorządowych, rozmawiano o formule startu SLD w wyborach do sejmiku wojewódzkiego, wyborach do rad miast i gmin jak również wyborów na Prezydentów i Burmistrzów. Poruszone zostały kwestie programowe przedstawione na ostatniej Radzie Krajowej SLD 24 czerwca 2017 roku, omówiono harmonogram przygotowań do wyborów samorządowych w Małopolsce przesłany wcześniej Przewodniczącym Rad Powiatowych i Miejskich SLD w Małopolsce. Istotne kwestie programowe to między innymi polityka senioralna, ułatwienie dostępu do badań i dostępu do służby zdrowia, przywrócenie stołówek i gabinetów stomatologicznych w szkołach, przekazywanie ok. 5% rocznych dochodów gminy, miasta na remont i rozbudowę mieszkań komunalnych.

Przekazano także informacje z ostatniego posiedzenia Zarządu i Rady Krajowej SLD.Komentarze

Wydarzenia