Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Dni Bukowna - 24 - 25 czerwca 2017 roku

dodano 2017-07-03 10:54 w kategorii: Informacje

W dniach 24 - 25 czerwca 2017 roku odbyły się coroczne obchody Dnia Bukowna. W uroczystościach tych udział wzięły Sekretarz Małopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD Małgorzata Potocka oraz Przewodnicząca Forum Równych Szans i Praw Kobiet w Małopolsce Magdalena Kubańska.

Na uroczystej gali w dniu 23.06.2017 r. z okazji 55-lecia Miasta Bukowno zostały wręczone m.in. tytuły/medale "Zasłużony dla Miasta Bukowno". Wniosek o przyznanie tegoż zaszczytnego tytułu dla Edmunda Pęgla złożyła Przewodnicząca Magdalena Kubańska w imieniu SLD Koło Bukowno.

Edmund Pęgiel to wieloletni członek SLD, działacz społeczny, samorządowiec. Był wicestarostą, radnym Rady Miejskiej w Bukownie, Radnym Powiatu Olkuskiego. przewodniczący związków zawodowych przy ZGH Bolesław w Bukownie. Jest rzeźbiarzem a jego dzieła są w każdej jednostce OSP w powiecie Olkuskim, w ZSz nr 1 w Bukownie w MOK Bukowno. Przekazywał również swe dzieła na różne koncerty charytatywne. W swej działalności zawsze był blisko ludzi i dla ludzi.

Zdjęcia dzięki uprzejmości MOK BukownoKomentarze

Wydarzenia