Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Europejski Kongres Kobiet Lewicy - 10 czerwca 2017 roku w Warszawie

dodano 2017-06-12 11:26 w kategorii: Informacje

W sobotę 10 czerwca 2017 roku w Sali Kolumnowej Pałacu Prymasowskiego w Warszawie odbył się Europejski Kongres Kobiet Lewicy. W Kongresie tym licznie uczestniczyły działaczki i sympatyczki SLD z Małopolski. Zarząd Małopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD reprezentowany był przez Sekretarz Małopolskiej Rady Wojewódzkiej Małgorzatę Potocką oraz Przewodniczącą Forum Równych Szans i Praw Kobiet w Małopolsce Magdalenę Kubańską. W trakcie Kongresu uczestniczki dyskutowały między innymi w następujących panelach: "Równa płaca, praca, wolność ekonomiczna kobiet oraz prawa reprodukcyjne", "Przeciwdziałanie stereotypom oraz zwiększenie aktywności kobiet", "Wpływ europejskiej polityki równościowej na prawa kobiet w praktyce".


Komentarze

Wydarzenia