Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Spotkanie Rady Powiatowej SLD w Nowym Sączu

dodano 2017-03-22 11:45 w kategorii: Informacje

W sobotę 18 marca 2017 roku odbyło się posiedzenia Rady Powiatowej SLD w Nowym Sączu, które zorganizowała Przewodnicząca Rady Powiatowej SLD w Nowym Sączu Katarzyna Bartkowska. Zarząd Małopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD reprezentowali Przewodniczący MRW SLD Ryszard Śmiałek, Sekretarz MRW SLD Małgorzata Potocka oraz czlonek Zarządu Krzysztof Jaworski.

Zebrani dyskutowali o bieżącej sytuacji politycznej w kraju, sytuacji SLD jak również całej szeroko rozumianej lewicy w obliczu obecnej sytucji politycznej w kraju i na świecie. Omówiono wstępnie założenie programowe SLD zaprezentowane na Radzie Krajowej SLD w dniu 4 lutego 2017 roku, Przewodniczący MRW SLD Ryszard Śmiałek zachęcił członków Rady Powiatowej SLD w Nowym Sączu do powołania zespołu programowego na wybory samorządowe. Omówiono wstępnie zaplanowane na 1 maja uroczystości z oakzji Święta Pracy, które będzie organizowała w Nowym Sączu Rada Powiatowa SLD w Nowym Sączu.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.