Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Spotkanie Rady Powiatowej SLD w Limanowej

dodano 2017-03-15 12:03 w kategorii: Informacje

W piątek 10 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenia Rady Powiatowej SLD w Limanowej, które zorganizował Przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Limanowej Józef Kowalczyk. W spotkaniu udział wziął Przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD Ryszard Śmiałek.

Tematem spotkania było omówienia aktualnej sytacji politycznej w kraju, ocena sytuacji lewicy w Małopolsce i całym kraju, w tym kontekście poruszono kwestie szans i zagrożeń dla lewicy w związku z obecną sytuacją politycznę. Omówiony zotał także wstępny program SLD na wybory samorządowe zaprezentowany na Radzie Krajowej SLD w lutym 2017 roku. Przewodniczący MRW SLD Ryszard Śmiałek zachęcił wszystkich członków do analizy niniejszego programu, wyartykuowanie tego co jest ważne, jak również przedstawienie tego co budzi wątpliwości członków SLD w programie oraz tego czego zabrakło w tym programie. Dyskusje w Radach Powiatowych na temat programu mają się odbyć do końca maja tego roku.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.